Klik hier om terug te keren naar de startpagina
Disclaimer
  print deze pagina | deze pagina doorsturen
Disclaimer
Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Living Foods BV. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Living Foods BV is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Living Foods BV, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Living Foods BV is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Living Foods BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Living Foods BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Informatie van derden
De op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Living Foods BV is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

Frames
Het is niet toegestaan deze site te framen. 


 
 
 
 
 
 

Home  |  Disclaimer  |  Privacy policy